Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Blog

05.09.2019

Nieprawda, że ... część 3


Uciążliwy hałas, który towarzyszy pokazom fajerwerków, to jeden z najczęściej podnoszonych zarzutów przez ich przeciwników.

Pomiary poziom hałasu podczas widowiska pirotechnicznego 

Uwarunkowania technologiczne determinują budowę i sposób ich działania fajerwerków. Pierwsza detonacja, która towarzyszy odpaleniu fajerwerku wytwarza ciśnienie, które wyrzuca ładunek pirotechniczny z moździerza na odpowiednią wysokość. Druga rozrywa ładunek w powietrzu, rozrzuca i zapala gwiazdki pirotechniczne.

Firma LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o przeprowadziła badania poziomu emitowanego dźwięku podczas zorganizowanego przez firmę NAKAJA ART widowiska pirotechnicznego we Wrocławiu, w dniu 29 czerwca 2019 r.

Podstawą prawną wykonanych pomiarów są:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016, poz. 672)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014, poz. 112)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014, poz. 1542, Dz.U. 2018 poz. 1022)
- Norma PN-ISO 1996-2:1999+A1:2002 Akustyka – Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.

Pomiary poziomów hałasu impulsowego przeprowadzono w 3 punktach pomiarowych. Przyjęto następującą lokalizację punktów pomiarowych:
1 – na terenie imprezy
2 – w odległości 820 metrów od terenu imprezy
3 – 1740 metrów od terenu imprezy, na granicy z terenem Wrocławskiego ZOO.

Tabela zawiera wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku uzyskane podczas przedmiotowego pokazu – hałas impulsowy

Lp. Punkt pomiarowy Poziom równoważny LAeqD po uwzględnieniu poprawki impulsowej (dzień) [dB] Poziom równoważny LAeqN po uwzględnieniu poprawki impulsowej (noc) [dB]
1 P1 72,0±1,4 96,2±1,4
2 P2 55,8±1,4 81,3±1,4
3 P3 42,2±1,4 65,5±1,4

Wykresy poziomu dźwięku w okresie:

koniec koncertu – początek pokazu finałowa część pokazu

Jak pokazują wyniki badań, poziom hałasu w bezpośrednim otoczeniu pokazu, nawet z uwzględnieniem poprawki impulsowej noc - nie przekraczał 97 dB, a w przypadku poprawki impulsowej dzień – 72 dB.
Pomiary hałasu zobrazowane wykresami wskazują, iż w szczytowym momencie pokazu hałas na terenie imprezy nie przekraczał 105 dB, a koncert poprzedzający pokaz generował hałas na poziomie do 90 dB.
Ważnym odnotowania jest fakt, że badany pokaz pod względem ilości i wielkości użytych ładunków pirotechnicznych był zbliżony do Widowiska Pirotechnicznego Wianki 2019 w Krakowie – jednego z największych pokazów pirotechnicznych w Polsce.

Wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną instytucję w sposób jasny wskazują, że poziom emitowanego hałasu przez widowiska pirotechniczne nie jest o wiele większy niż np. odpowiednio nagłośniony koncert.
Nie można nie zauważyć, że w naszym codziennym otoczeniu jest sporo elementów generujących dużo większy hałas: startujące samoloty, młoty pneumatyczne, sygnały dźwiękowe służb ratunkowych.
Należy pamiętać, iż pokazy fajerwerków w większości przypadków mają długość od kilku do kilkunastu minut, a częstotliwość ich występowania w danej lokalizacji to zazwyczaj raz na rok.

Zobacz, jak Grupa PSO realizuje pokazy sztucznych ogni!

PSO Sp. z o.o. Sp. k.

Dział obsługi Klienta

ul. Mikołaja Kopernika 13

42-217 Częstochowa


biuro@grupapso.pl


Telefon: +48601416001