Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Blog

01.08.2019

Nieprawda, że ...


W przestrzeni publicznej krąży wiele nieprawdziwych informacji na temat fajerwerków. Są one rozpowszechniane przez osoby i instytucje przeciwne używaniu fajerwerków. Będziemy te fake newsy sukcesywnie obalać.

Nieprawda, że sprzedaż fajerwerków jest zakazana za wyjątkiem okresu około sylwestrowego


Fajerwerki jak wszystkie inne artykuły „przemysłowe” dopuszczane są do sprzedaży w Europie, a więc także w Polsce, gdy spełniają określone wymogi bezpieczeństwa, a fakt ten jednoznacznie potwierdzają nadane takim artykułom unijne znaki bezpieczeństwa CE. Podejmowane przez niektóre lokalne władze samorządowe próby ograniczenia sprzedaży formalnie dopuszczonych do sprzedaży fajerwerków lub też zakazy ich używania są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

W linku poniżej przedstawiamy ekspertyzę prawną w przedmiocie oceny prawnej dopuszczalności wprowadzania w drodze przepisów porządkowych przez organy samorządu gminnego zakazów lub ograniczeń w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku cywilnego, używania tych wyrobów lub organizowania widowisk (pokazów) z ich wykorzystaniem autorstwa prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego, przygotowaną na zlecenie Stowarzyszenia Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki.
https://www.grupapso.pl/_docs/ekspertyza_prawna_prof_ziemski.pdf

Nieprawda, że nie wolno używać fajerwerków z wyjątkiem Sylwestra


W szczególności dotyczy to przestrzeni prywatnej. Nikt nie może zabronić nam używania fajerwerków na terenie prywatnym, oczywiście o ile nie łamiemy zasad dobrego sąsiedztwa, czyli np. przestrzegamy tzw. ciszy nocnej.

Poniżej przedstawiamy opinię prawną przygotowaną przez Kancelarię Adwokatów Radców Prawnych i Doradców Podatkowych IPSO IURE.
https://www.grupapso.pl/_docs/opinia_prawna_kancelaria_ipso_iure.pdf

Nieprawda, że urząd może zabronić organizacji pokazu fajerwerków.
Organ samorządowy nie może zabronić organizacji pokazu fajerwerków, a ściśle mówiąc nie może odmówić wydania zgody na jego organizację, opierając się na swojej subiektywnej ocenie, o ile organizator spełni określone przepisami wymogi.

W linku poniżej przedstawiamy opinię prawną na ten temat przygotowaną przez Koncelarię Adwokacją Artut Wojan.
https://www.grupapso.pl/_docs/opinia_prawna_kancelaria_wojan.pdf

Nieprawda, że fajerwerki negatywnie wpływają na środowisko.
Współczesne fajerwerki spełniają rygorystyczne normy środowiskowe. Szkodliwe składniki są eliminowane z ich składu, a zastępują je takie, które są obojętne dla środowiska. Wpływ fajerwerków na otoczenie mieści się w dopuszczalnych zakresach.

Poniżej przedstawiamy ekspertyzę Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego dotyczącą jakości powietrza w czasie festiwalu sztucznych ogni w Hulczynie. Branża pirotechniczna zabiega o przeprowadzenie podobnych ekspertyz w Polsce.
https://www.grupapso.pl/_docs/ekspertyza_instytut_20181107_pl.pdf

Nieprawda, że pokazy fajerwerków zagrażają dziko żyjącym zwierzętom


Właściwe procedury postępowania w trakcie realizacji pokazów pozwalają dziko żyjącym zwierzętom odpowiednio wcześnie dostrzec ewentualne zagrożenie za strony fajerwerków.

W linkach poniżej prezentujemy orzeczenie Czeskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz opinię eksperta na temat ewentualnego zagrożenia dla dzikiego ptactwa i zwierząt ze strony pokazu sztucznych ogni.
https://www.grupapso.pl/_docs/orzeczenie_inspektorat_20160531_pl.pdf
https://www.grupapso.pl/_docs/opinia_polasek_20160620_pl.pdf

Nieprawda, że fajerwerki wpływają destrukcyjnie na zabytki.
Nie jest prawdą, że drgania wywołane przez wybuchy fajerwerków, przenoszone zarówno przez powietrze jak i grunt, powodują uszkodzenia murów zabytkowych budowli.

Poniżej prezentujemy ekspertyzę sporządzoną przez Politechnikę Krakowską na temat wpływu drgań dynamicznych na zabytkowe ruiny zamku w Olsztynie k/ Czestochowy.
https://www.grupapso.pl/_docs/pomiary_drgan_olsztyn.pdf

Nieprawda, że ... część 2

PSO Sp. z o.o. Sp. k.

Dział obsługi Klienta

ul. Mikołaja Kopernika 13

42-217 Częstochowa


biuro@grupapso.pl


Telefon: +48601416001