Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Blog

25.07.2019

Podstawy prawne funkcjonowania branży pirotechnicznej


Cały zakres działalności branży pirotechnicznej jest uregulowany przez stosowne przepisy. Od badań i produkcji, poprzez transport i magazynowanie, do sprzedaży detalicznej i usług pirotechnicznych.

Zasady używania materiałów pirotechnicznych (cywilnych materiałów wybuchowych), w tym w zakresie wykonywania pokazów fajerwerków / widowisk pirotechnicznych, reguluje szereg przepisów, których muszą obligatoryjnie przestrzegać firmy realizujące pokazy sztucznych ogni oraz tzw. efekty specjalne (sceniczne, teatralne i filmowe).
Przepisy te nakładają na firmy pirotechniczne szereg obowiązków formalnych i logistycznych związanych m. in. z przechowywaniem, transportem i używaniem materiałów pirotechnicznych; przygotowaniem dokumentacji techniczno-organizacyjnej; zgłoszeniem służbom państwowym prowadzonych prac; realizacją pokazu sztucznych ogni.
Niektóre z tych przepisów nakładają określone obowiązki również na podmioty / osoby zlecające lub współuczestniczące w realizacji pokazu fajerwerków.

Pokaz fajerwerków zgodny z przepisami - Grupa PSO


Wykaz przepisów dotyczących cywilnych materiałów wybuchowych

Tytuł Ustawy Rozporządzenia
Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2019/45
Tekst jednolity.
Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2002/1590
(zmiany: 2005/667)
Rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2002/1716
Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2002/1633
(zmiany: 2005/1140, 2009/160, 2009/623, 2012/913)
Rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2003/1536
Rozporządzenie w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2002/1634
(zmiany: 2016/808)
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. 2003/1577
(zmian: 2012/1202)
Rozporządzenie w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 2002/1589
(zmiany: 2010/1451)
Rozporządzenie w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie. 2005/1166
(zmiany: 2010/1102)
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 2005/1328
(zmiany: 2010/1102, 2011/216)
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. 2019/382
Tekst jednolity.
Rozporządzenie w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych 1999/608
Rozporządzenie w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz jego wypełnienia 2012/966
Rozporządzenie w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 2004/839
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR/Oświadczenie rządowe w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B 2019/769

PSO Sp. z o.o. Sp. k.

Dział obsługi Klienta

ul. Mikołaja Kopernika 13

42-217 Częstochowa


biuro@grupapso.pl


Telefon: +48601416001