Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Blog

26.07.2019

Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej


Jednoczymy się aby bronić wielowiekowej tradycji!
Mity na temat fajerwerków, jakoby w wyjątkowy sposób szkodziły środowisku, niszczą ukształtowaną przez stulecia tradycję celebrowania najważniejszych wydarzeń z oprawą sztuczych ogni.

Nieuzasadnione ataki na branżę pirotechniczną ze strony środowisk „proekologicznych”, które miały miejsce jesienią 2018 roku, wsparte w wielu miejscach w kraju przez nieznających faktów działaczy samorządowych, zmobilizowały nasze środowisko do wdrożenia działań blokujących ewentualną radykalizację przepisów, jak i podjęcia działań poprawiających wizerunek branży pirotechnicznej.

Z inicjatywy firm importujących artykuły pirotechniczne: Jorge, Super Power oraz Triplex, w dniu 18 kwietnia 2019 roku powołana została do życia Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Grupa PSO zaangażowała się w jej działalność wchodząc w skład Rady Fundacji.

Cele Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej

Fundacja została powołana do realizowania między innymi następujących celów:
- rozwijania świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych;
- popularyzacji wiedzy na temat materiałów pirotechnicznych oraz ich historii;
- pomocy w rozwoju pasji osób młodych w celu świadomego kierowania swoim życiem;
- kontynuowania tradycji celebrowania okazji przy użyciu materiałów pirotechnicznych;
- aktywizacji społecznej i wspierania postaw współdziałania i dobrej oraz bezpiecznej zabawy z użyciem materiałów pirotechnicznych;
- podnoszenia świadomości społecznej w zakresie wpływu wyrobów pirotechnicznych widowiskowych na środowisko oraz działania na rzecz ochrony środowiska w związku z użytkowaniem wyrobów pirotechnicznych.

Fundacja realizować będzie te cele poprzez:
- organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych;
- organizowanie spotkań, szkoleń oraz kursów edukacyjnych, dokształcających i podnoszących kwalifikacje;
- szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji materiałów pirotechnicznych;
- działania zapewniające wyższą świadomość społeczną oraz bezpieczne warunki użytkowania materiałów pirotechnicznych;
- tworzenie i prowadzenie przestrzeni dla osób zainteresowanych użytkowaniem materiałów pirotechnicznych;
- organizowanie oraz udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych;
- działalność publicystyczną i informacyjną o tematyce związanej z materiałami pirotechnicznymi;
- przygotowanie stanowisk prawnych oraz ciągłe śledzenie przepisów prawa regulujących kwestie związane z materiałami pirotechnicznymi;
- promocję i organizację wolontariatu poprzez skupianie wokół idei Fundacji ludzi zainteresowanych działalnością Fundacji w kraju i za granicą.

Fundacja zamierza współpracować między innymi z importerami i dystrybutorami materiałów pirotechnicznych, a także z organizatorami imprez masowych oraz pokazów. Firmy tworzące Fundację dążyć będą do zjednoczenia całej branży i konsekwentnego realizowania jej celów statutowych. Zachęcamy wszystkie podmioty funkcjonujące w branży, jak i te tylko z nią powiązane, do włączenia się w działania Fundacji.

Jacek Kęsik, w imieniu Grupy PSO, zasiadł w Radzie Fundacji.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Fundacji na Facebook
facebook.com/Fundacja.Rozwoju.i.Edukacji.Pirotechnicznej/
oraz jej strony internetowej
fundacjapirotechnika.org

PSO Sp. z o.o. Sp. k.

Dział obsługi Klienta

ul. Mikołaja Kopernika 13

42-217 Częstochowa


biuro@grupapso.pl


Telefon: +48601416001